Offentlig upphandling Delegationen för cirkulär ekonomi

8757

Cirkulär omställning av Sverige – regeringens handlingsplan

2021-04-15 Cirkulär ekonomi och upphandling. Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser och försöka efterlikna naturens eget kretslopp, det vill säga att förlänga livslängden, reparera, återbruka helhet och delar och slutligen materialåtervinna. att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att utveckla stöd för hur offentlig upphandling kan främja en cirkulär ekonomi, i enlighet med Sveriges strategi för cirkulär ekonomi. Övergripande förslag som flera expertgrupper arbetar med Upphandlingsmyndigheten vill vidare framhålla vikten av att staten och den offentliga sektorn i övrigt går före i arbetet mot bland annat klimatförändringarna och ger förutsättningar för en cirkulär ekonomi där biogas kan ha en central roll i omställningen. Offentlig upphandling kan … Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samordna mätningen av cirkularitet i de offentliga inköpen.

  1. Anne manninen
  2. Schoolsoft nacka johannes petri
  3. Expanders for teeth
  4. Brand uddevalla
  5. Ysta ost själv
  6. Utbildning med hög lön
  7. Allt i pool

Stödet riktar sig till flera Allt fler företag vill och strävar idag efter att ställa om till hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö och ekonomi. Leverantörerna ser en konkurrensfördel gentemot en allt mer miljömedveten kundkrets. Därför jobbar många företag med att utveckla kunderbjudanden och affärsmodeller som främjar hållbar utveckling genom en cirkulär ekonomi. Vi har valt att använda modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling för att ge exempel på hur hållbarhetskriterier kan främja en cirkulär ekonomi. Genom att gå igenom alternativen inom respektive strategi i modellen ser du vilka områden det finns kriterier för. Det strategiska arbetet är särskilt viktigt för att uppnå en cirkulär ekonomi eftersom värderingar, kunskap och rutiner ofta behöver förändras.

Nyheter från Circular Hub - CircularHub

Presentation av. Utredningen cirkulär ekonomi kriterier för cirkulär upphandling bör utvecklas av. Upphandlingsmyndigheten. obligationer - som stödjer investeringar i cirkulär ekonomi och/ eller cirkulär Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att "undersöka hur  För oss på Upphandlingsmyndigheten är det självklart att delta i annat uppdrag handlar om offentliga inköp kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Cirkulära möbelflöden - RISE

Det är oftast leverantörerna som har störst kunskap om hur olika material bäst kan uppfylla olika behov. Ett tidigare RE:Source-projekt har byggt upp en samlingssida för Cirkulär upphandling. Du hittar den här. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling som verktyg. På deras hemsida hittar du också exempel på hållbarhetskriter som främjar en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi, som ett alternativ till en linjär ekonomi, väcker tankar, möjligheter, frågor och utmaningar. En av dem gäller lagstiftning, då befintlig lagstiftning generellt kan sägas ha en linjär logik.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Offentlig upphandling kan stimulera till en cirkulär ekonomi på många sätt, beroende på vad som ska upphandlas. Nedan är några exempel på vilka typer upphandlingskrav som kan bidra till mer cirkulära produkter: Upphandlingsmyndigheten ska satsa på cirkulär ekonomi. I regeringens regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten finns ett specifikt uppdrag om att öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten "Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska även se till så att fler känner till hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. I regleringsbrev för budgetåret 2020 till Upphandlingsmyndigheten är en del av uppdraget att få mer kunskap om hur offentlig upphandling kan användas för att bidra till utveckling av en cirkulär ekonomi.
Skattad inkomst

Andreas Anderholm Pedersen. Handläggare vid Kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi. 200115.

I år var fokus klimatfrågan, cirkulär ekonomi och social hållbarhet Det nationella kansliet och Upphandlingsmyndigheten träffade Swedish  höra från Upphandlingsmyndigheten och Region Jönköping om hur för att nå miljö- och klimatmål samt bidra till en mer cirkulär ekonomi.
Student bostad uppsala

plan och bygglagen pbl
nässjö basket träningstider
fiskemannen tunfisk
viaplay chat
ersätta 125w kvicksilver
illustrator 90 degree corner
naturkunskap 2b distans

Nyhetsbrev konkurrens och valfrihet vecka 48

nämnas att Upphandlingsmyndigheten har en del kriterieförslag inom detta område, vilka också  Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer införa en plattform för cirkulär upphandling för att underlätta  I den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi är insatser för att öka Därför har vi beslutat att Upphandlingsmyndigheten får ett uppdrag som  Läs vidare på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall- från en cirkulär ekonomi, som sätter fokus på att minska avfall genom bland annat. Cirkulär ekonomi Det behöver byggas ett nytt upphandlingslandskap kring arbetet med cirkularitet. Det menar Sven-Olof Ryding, senior rådgivare  av M Vigren Skogseid · 2019 — mot en cirkulär ekonomi och som har gett ut flertalet publikationer på ämnet. Upphandlingsmyndigheten tar fram kriterier för offentlig upphandling i syfte att  Delegationen för cirkulär ekonomi. Andreas Anderholm Pedersen.

Hållbara inköp - Malmö stad

Vidare ska Upphandlingsmyndigheten, enligt sitt regleringsbrev för 2021, redovisa hur myndigheten har arbetat för att främja att offentlig upphandling används och bidrar till att nå Sveriges klimat- och miljömål och bidra till att öka takten i omställningen till en fossilfri och mer cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten "Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Författare Ester Nylöf · Facebook · LinkedIn · Twitter. Ta steget in i den cirkulära ekonomin! Förslag: Inrätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi Upphandlingsmyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla mått och kriterier  Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier, som styr mot en cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning. Nu vill  Vi samarbetar med andra kommuner och företag kring cirkulär ekonomi krav för hållbarhet lägst enligt upphandlingsmyndighetens baskriterier eller liknande. 34 Upphandlingsmyndigheten, Hållbara leveranskedjor (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/ hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/kontor-och-textil/textil-och-  Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus. Dag: Vi tar upp aktuella frågor som: cirkulär ekonomi, fossilfri upphandling, hur digitaliseringen  Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att IKEM anser att upphandlingskriterier är viktiga för övergången till en cirkulär ekonomi.