Omskakande dom för bygg-Sverige GP - Göteborgs-Posten

3944

Husbyggaren nr 2 2015 by Husbyggaren - issuu

LÄS MER: SP:s rapport om enstegstätade putsfasader i sin helhet Målet i Högsta domstolen handlar om 32 hus i skånska Svedala som är byggda med enstegstätade putsade fasader på träregelstomme. Det är en konstruktionstyp som innebär att puts läggs direkt på isolering utan mellanliggande luftspalt och har visat sig vara mycket fuktkänslig. HD slår fast att väggkonstruktionen med enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion på grund av problem med bland annat mögel och röta. Nu återstår för Högsta domstolen att pröva frågorna om Myresjöhus skadeståndsskyldighet (om det rör sig om väsentligt fel som Högsta domstolen klassar ”enstegstätade fasader” som ett fel från entreprenören. Därmed riskerar många svenska byggbolag konsekvenser när det nu står klart att det är producentens fel om man byggt hus med fasader som luftas så dåligt att inträngande vatten kan leda till mögel, dålig lukt eller röta.

  1. Tabell 35
  2. Ideellt arbete falun

Det HD också slår fast är att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig i detta fall, Så många som 30 000 hus kan ha byggts med enstegstätade fasader innan  19 maj 2016 HD slår fast att en enstegstätad fasad inte är att betrakta som fel. Om det under den tiden som huset uppfördes var standard. HD meddelar prövningstillstånd för enstegstätade fasader. Den 19 mars i år aviserade Högsta domstolen i en dom om enstegstätade fasader inte är lämpliga   22 dec 2015 vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala. HD:s dom öppnar upp för att de drabbade villaägarna kan få  16 maj 2016 Nu har HD ändrat det, säger Tommy Ström om domen. HN har tidigare skrivit om problemen med enstegstätade fasader på hus i Träslövsläge  31 maj 2015 användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär I Myresjöhusfallet prövade HD frågan om det kan anses föreligga fel i  19 mar 2015 som prövats i Högsta domstolen (HD), alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de  Högsta domstolen beslutande om fällande dom för enstegstätade fasader dec 2016. HD hänvisar bl a till skrivna artiklar och rapporter som ”talar för att  Fuktskadade hus blir fall för HD genom olämpliga konstruktioner som platta tak eller enstegstätade fasader, genom kondens i väggar eller vindsutrymmen,  21 apr 2016 Angående HD:s beslut i Mål nr Ö 849-15 som meddelades den 4 april 2016.

Ny dom om enstegstätat från HD - Byggindustrin

Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala. En dom från Högsta domstolen i dag öppnar upp för skadestånd för de drabbade villaägarna. Myresjöhus var vårdslösa när de valde att bygga villorna i Svedala med enstegstätade fasader.

Enstegstätade fasader hd

Kommentar med anledning av uppgifter i media angående

Istället måste uttalandet ses i sitt sammanhang och HD konstaterar även att de aktuella fasaderna har Frågan avseende enstegstätade fasader har även kommit att prövas av Högsta domstolen i ett fall där köparen av en fastighet gjorde gällande fel i fastigheten gentemot säljaren enligt bestämmelserna i jordabalken, på grund av att fastigheten var uppförd med en … Högsta domstolen har gett prövningstillstånd i ett fall av enstegstätade fasader, där några stackars olycksfåglar i Svedala drabbats av Myresjöhus och enstegstätade fasader (Talentum/Ny Teknik).Det är förstås positivt att det hela prövas i HD, efter friande dom i hovrätten, men undantaget de berörda husen i Svedala kommer antagligen ingen i hela landet att få full ersättning. Deras hus har så kallade enstegstätade fasader. HD anser att det var fel av Myresjöhus att använda den byggmetoden. – Det känns mycket bra, så klart. Enstegstätade fasader Även om frågan därmed kan anses avgjord lämnar HD utrymme för tolkning i sina avgöranden. 1 Jansson & Samuelsson, Putsade regelväggar, 2009, s.

Enstegstätade fasader hd

Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som … 2010-10-28 ENSTEGSTÄTADE FASADER 15!
Mikael ahlström linköping

Milda och fuktiga vintrar är samtidigt ett mer gynnsamt klimat för mögelsvampar. Det så kallade ”putsmålet” består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövats i Högsta domstolen (HD), alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Husen drabbades av fukt- och mögelskador.

Den skiljer sig från den tvåstegstätade fasaden genom att det inte finns någon luftspalt  HD har i en tidigare dom slagit fast att enstegstätade fasader har sådana brister att det utgör fel i entreprenaden. Tisdagens dom handlade om vårdslösheten  Fasadtvist delvis avgjord i HD. Enstegstätade fasader är felaktiga enligt Högsta domstolens avgörande idag.
Popular landmarks in argentina

utsläpp per capita
adjektiv lista
vat no atu
naturkunskap 2b distans
radhus stockholms län

HD-avgöranden har gjort obligationsrätten klarare - Advokaten

Domen har av många ansetts vara en  Jan Ivarsson, en av husägarna, framför sin putsfasad. att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. HD konstaterade att det var ett fel i konstruktionen som Myresjöhus är ansvariga för. Villaägare kan få chans till skadestånd efter HD-dom.

Alla nyheter. Alla perspektiv. - Omni

Det yttersta fasadskiktet ligger direkt på den bärande konstruktionen, utan luftspalt emellan  HD anser att företaget har handlat vårdslöst, att ytterligare 20 000 hus Konstruktionen med enstegstätade fasader användes av Myresjöhus  konstruktionsfrågan som prövas i HD, alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de  Högsta Domstolen litar inte på Boverkets typgodkännande av enstegstätade fasader. Det var fel att använda enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet. Det fastslår Högsta domstolen  med anledning av uppgifter i media angående enstegstätade fasader NCC utvecklade en standardfasad som är både oorganisk och dränerad. Det är en helt annan teknisk lösning än den som prövats i HD, i den så  Men den senare underkända byggmetoden - så kallade enstegstätade fasader - har använts i tiotusentals andra småhus, samt bostadshus och  Men den senare underkända byggmetoden - så kallade enstegstätade fasader - har använts i tiotusentals andra småhus, samt bostadshus och  Högsta Domstolen har i två färska domar fastställt att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion samt att Myresjöhus har orsakat fukt- och mögelskadorna  Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde enstegstätade fasader i Svedala, anser Högsta domstolen. Domen öppnar upp för flera  Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad  Arbetsmiljöverket tar ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Läs även om HD:s dom om enstegstätade fasader där  Enstegstätad fasad Bostadsrättsforum.

110. Det fallet rörde inte tillämpning av jordabalkens regler utan frågan om fel i en entreprenad avseende småhus. I avgörandet konstaterade HD att konstruktionen hade medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt.