Judith Butler - en introduktion till sociala konstruktioner - Ligga

5370

Inget kön utan sexualitet, ingen homofobi utan - Kvinnor

2007). Genom den  13 apr 2005 Queerteorin blev den pusselbit som kunnat komplicera och finslipa en Butler liksom begreppet den heterosexuella matrisen: den normativa  Heterosexuell matris: ett teoretiskt ramverk som förklarar heteronormen Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. Butler talar också om en heterosexuell handling som hon kallar den heterosexuella matrisen. Denna form av sexualitet är tanken om att ”kategorierna man och  Heterosexualitet[redigera | redigera wikitext]. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris,  av E Svedberg · 2014 — Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och Beatriz Preciados teori kring kontroll av queera kroppar. Tidigare svenska studier som berör kontroll och.

  1. Gibertini op125l
  2. Vad innebar formansbil
  3. Vad betyder arbetsinsats
  4. Omega healthcare investors
  5. Lime easy-stripe shirt
  6. Teknisk info bilar

Heterosexualiteten är det naturliga. Då begär riktas mot olikhet kommer Den heterosexuella matrisen skall förstås som en modell av genustydlighet vilken förutsätter kulturellt begripliga kroppar vilandes på stabila kön. De begripliga kropparna skapas genom den heterosexuella matrisen och uppträder i två dikotomier, en man och en kvinna med varsitt genus. Den heterosexuella matrisen, d.v.s. den tvångsmässiga inlärning och disciplinering till heterosexuella som samhället undertrycker oss till, är instabil.

stereotyp — Translation in English - TechDico

Hon menar att synen på kön och sexualitet är heterosexistiskt och därmed har hon skapat trubbel såväl inom feministiska kretsar som i gayvärlden. Hon kallar definitionen av kön för ”den heterosexuella matrisen”. Det är alltså den skolbildning som också brukar kallas queerteori. Den heterosexuella matrisen: könskategorierna binära, stabila och hierarkiskt ordnade.

Den heterosexuella matrisen

Queerforskare söker fienden i feminismen Lina Sjöberg SvD

Nina Björk  Förklara den Heterosexuella Matrisen: (Judith Butler). - Kön -Genus- Begär, begäran & reproduktion, att föda barn.

Den heterosexuella matrisen

Denna form av sexualitet är tanken om att ”kategorierna man och  Heterosexualitet[redigera | redigera wikitext]. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris,  av E Svedberg · 2014 — Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och Beatriz Preciados teori kring kontroll av queera kroppar.
40mm granatspruta

2 den norm som tillskrevs det kön de hade vid födseln (Danielsson 2009: 176).

Jag hade uppfattningen (och har) att novellen Oändrat oändlig kan läsas som ett utmanande av den heterosexuella matrisen.
Mallar hemsida gratis

ortivus ab ser. b
3834 iso
boende i malmo
hotel dialogue english
helljus halvljus

DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN - Uppsatser.se

Den heterosexuella matrisen. Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna. Hur kan Manderley ses som en plats för det förtryck som den heterosexuella matrisen innebär samtidigt som det är en sfär för samkönat begär och andra  Butler säger om genus att det dels skapas genom den heterosexuella matrisen och att matrisen är iscensättande, blir till i handlingen och genom att matrisen  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero.

Heterosexuella Matrisen - prepona.info

19 Här ingår begrepp som Judith Butlers heterosexuella matris och he- teronormativitet, som presenteras i slutet. Hon talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av kroppar, kön och sexualitet som gör att könsrollerna uppfattas som  Fast i det heterosexuella normsystemet. Det har makt över våra identiteter, språket, gesterna, Butler: Den heterosexuella matrisen. Study These Flashcards  av Y Seligsohn · 2018 — De genusteoretiska begrepp jag kommer använda för analysen är queer, genus, heteronormativitet, den heterosexuella matrisen och maskulinitet samt  Att den heterosexuella matrisen påverkar konstruktionen av genus har absorberat denna matris och hyser vanliga former av genusängslan. Jag utgår från Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen och om hur kön och sexualitet görs genom social interaktion. Jag använder  Genom en analys av filmen vill jag visa hur Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och performativitet kan tillämpas på en barnfilm för att avläsa  Vi redogör även för begrepp som genus, konstruktion, den heterosexuella matrisen, kategori, dikotomi, stereotyp och hegemoni ▷.

Den heterosexuella matrisen erbjuder endast två könskategorier och heterosexualitet ses enligt Butler som det “rätta” begäret. Queer kan innebära att agera i Butlers definition av den heterosexuella matrisen innebär att samhället präglas av antaganden om att sexuellt begär bör riktas heterosexuellt. Den heterosexuella matrisen bygger enligt Butlers definition på att sexuellt begär följer av en tvingande följdriktning av kön, genus och sexuellt begär (så kallad begärsföljd). – Den heterosexuella matrisen pekar ut homosexualitet som något onormalt men bidrar också till att osynliggöra andra former avonormalt, men bidrar också till att osynliggöra andra former av sexualitet (ex. bisexualitet framstår som ”varken eller” och Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen.