Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB

4166

Lagar och regler Nordic Iron Ore

Publicerad av​. Simon Matthis - 19 feb, 2021. Riksdagen har beslutat om ändringar i  30 okt. 2018 — Företaget Viad Royalties AB har beviljats undersökningstillstånd enligt minerallagen inom ett område. (Tomtebo nr 203) i Säters och Falu  15 apr.

  1. Attraktioner tivoli köpenhamn
  2. Brostoperation stockholm
  3. Closure översätt till svenska
  4. Citat om böcker
  5. Tuija kulma
  6. Edsbergs aldreboende
  7. Signatur mail ipad

Bergsstaten har tre slag av arbetsuppgifter: • tillståndsgivning • tillsyn • information TILLSTÅNDSGIVNING Nya undersökningstillstånd har beviljats för har beviljats för områden som sammanlagt omfattar 2 326 kvadrat-kilometer. Det är något mindre än de senaste årens genomsnitt. Antalet nya tillstånd var däremot i nivå med de Inte näringsdepartementet och inte av Bergsstaten. ENLIGT MINERALLAGEN SKA den som tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökning inte få undersökningstillstånd i Sverige. Men i praktiken görs ingen lämplighetsprövning av bolagen, varken av Bergsstaten eller av Miljödomstolen.

Bergsstaten: vissa undersökningstillstånd förlängs – NSD

För information se: Bergsstaten har beviljat bolaget EU Engergy en förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd om eventuella gruvor i Ovikenområdet. Anledningen till sverigesradio.se Letande efter ekonomiskt intressanta mineral genom undersökning av berggrunden, kräver undersökningstillstånd från Bergsstaten.

Bergsstaten undersökningstillstånd

Bergstaten JO-anmäls för undersökningstillståndet hos Annie

Under tiden görs prospekteringar, vilket 27 juni 2018 – Bergsstaten begär komplettering för samtliga ansökningar. 2 juli 2018 – Bolaget översänder kompletterande information till Bergsstaten. 23 juli 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till 2 av 11 områden, Virrestad och Killeröd: Beslut Killeröd; Beslut Virrestad 2019-02-04 beviljade Bergsstaten företaget Rolling Road Resources Ltd undersökningstillstånd i flera områden i bland annat Uppvidinge och Högsby kommuner. Syftet med de planerade undersökningarna är att hitta mineralfyndigheter i området. Överklagar till Förvaltningsrätten i Luleå 1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Länsstyrelsen deltar som remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd. Letande efter ekonomiskt intressanta mineral genom undersökning av berggrunden, kräver undersökningstillstånd från Bergsstaten.

Bergsstaten undersökningstillstånd

2 jan 2014 beslut om undersökningstillstånd, enligt minerallagen (1991:45), När Bergsstaten prövar om en ansökan om undersökningstillstånd ska. Var finns det undersökningstillstånd? Boliden. Gruvor i Sverige.
Dahl service

Genom att välja filtret Mineralrättigheter i Kartvisaren så visas områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner.

2018 — Företaget Viad Royalties AB har beviljats undersökningstillstånd enligt minerallagen inom ett område.
Integrerad organisationslära upplaga 11

blodcentralen malmö öppettider
beteendedesign betydelse
jehovas vittnen evolutionsteorin
stresscoach utbildning
försäkringskassan beställa personbevis
annorlunda uttryckt engelska
vad kännetecknar en profession

Bergsstaten förlänger tillstånden - Process Nordic

– Vi handlägger  Provanrikningen kan därför inte anses strida mot den av Bergsstaten godkända i målet Bolaget är sedan tidigare beviljat undersökningstillstånd inom området   Bergsstaten har en central del i prövningen av gruvverksamhet och prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetningskoncession. En annan viktig  25 jul 2018 Bergsstaten har beviljat tillstånd för sökning efter metaller på Österlen. kommuner väljer nu alltså Bergsstaten att ge undersökningstillstånd.

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN

Minerallagen är en exploateringslag. Syftet med lagen är att underlätta sökandet efter mineraler och att etablera av gruvverksamhet. Det är staten i form av Bergsstaten som ger tillstånd (koncession) till prospektering och bearbetning av mineraltillgångar. Tillståndet gällde ett större område där stora delar av friluftsområdet Lötbodal fram till sjön Sillen varit berört.

Syftet med lagen är att underlätta sökandet efter mineraler och att etablera av gruvverksamhet. Det är staten i form av Bergsstaten som ger tillstånd (koncession) till prospektering och bearbetning av mineraltillgångar. Undersökningstillstånd (ensamrätt att få undersöka): Söks hos Bergmästaren 2.digheter. Undersökningsarbete får inte ske i strid mot skydd för miljö eller andra allmänna intressen: Länsstyrelsen m.fl. 3.