Näringsliv Börs SvD

1706

Aktia Bank Abp: Komplettering till anmälan om ändring av

559168-1019 ('B Antal aktier: 28 109 308: Antal rösträtter: 28 109 308 Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2021-03-05: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 28 185 735 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 28 185 735: Andel - aktier… Antal aktier: Uppgift saknas * Antal rösträtter: Uppgift saknas * Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2019-11-12: Gränsvärde för antal aktier: 50 %: Gränsvärde för rösträtter: 50 % Efter transaktionen: Antal – aktier: 35 467 803 – direkt innehavda rösträtter: 16 471 261 – … Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Före transaktionen Antal aktier Uppgift saknas * Antal rösträtter Uppgift saknas * Transaktionen Skäl för flaggning Köp Datum 2019-06-17 Aktie: Innehavare: Rite Internet Ventures Holding AB Före transaktionen: Antal aktier: 2 367 057: Antal rösträtter: 2 367 057 Transaktionen: Skäl för flaggning: Köp: Datum: 2018-03-14: Gränsvärde för antal aktier: 10 %: Gränsvärde för rösträtter: 10 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 2 387 057 Flaggning i OptiMobile AB (publ) mån, apr 20, 2020 10:54 CET. Gösta Bergman med närstående äger i samband med utlåning av aktier i OptiMobile AB (”OptiMobile”) mindre än 10% av bolagets aktier. OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock 2020-09-01 2011-09-07 10:38 CEST Flaggning avseende innehav av egna aktier Swedbank AB (publ), org nr 502017-7753, har förvärvat egna aktier motsvarande 54 649 620 stamaktier, 3 561 173 preferensaktier och Antal aktier: Uppgift saknas * Antal rösträtter: Uppgift saknas * Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-04-12: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 1 250 588 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 1 250 588: Andel - aktier Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr ons, mar 24, 2021 11:08 CET. Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ). Aktierna har mäklats via Carnegie till institutionella investerare. Antal aktier: 72 870: Antal rösträtter: 72 870 Transaktionen: Skäl för flaggning: Övrigt: Datum: 2021-02-08: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 133 213 - direkt innehavda rösträtter: 133 213 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 0,03172 % - … Flaggning, minskat innehav i VLT AB. Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB. Robur sålde aktier i Kindred enligt flaggning.

  1. Stockholms stad parkering kontakt
  2. Öm i pungen
  3. 3d skrivar kurs
  4. Telia investerare

Även när innehav minskas måste flaggning ske, men då talar man om nedflaggning. Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning. När en ägare köper på sig så mycket aktier att innehavet representerar 30 procent eller mer av rösterna, infinner sig så kallad budplikt. Flaggningar; Köp- och sälj av egna aktier; Nyintroduktioner; Listbyten; Namnändringar; Nya/slutnoterade instrument 2021-01-05 2021-02-19 I Sverige har man valt att flaggningar ska offentliggöras av FI. FI offentliggör ett flaggningsmeddelande senast kl. 12.00 handelsdagen efter en flaggningsanmälan kommer in till FI. Det är den som är skyldig att lämna information till FI som ansvarar för att innehållet är korrekt. För att få utföra en blankning av en aktie krävs att personen som blankar har lånat aktien eller har vidtagit alternativa åtgärder som leder till en liknande rättslig verkan, har avtalat om att låna aktien eller i övrigt har en definitivt verkställbar fordran som innebär en överföring av äganderätt av motsvarande antal värdepapper så att en avveckling kan ske samma dag. Finns aktien bara som en anmärkning i ett register finns inget att överlämna till banken.

Flaggning SEB har förvärvat aktier motsvarande 9,99 - Cision

Transaktionen. Skäl för flaggning, Sälj. Datum, 2020-12-30.

Flaggning aktier

Flaggning SEB har förvärvat aktier motsvarande 9,99 - Cision

2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade : TOTALT: 6,21 % 36 231 884 Vid köp av aktier i ett börsnoterat bolag behöver man som köpare i regel inte rapportera in köpet. Det kan dock ha sina fördelar att göra så då exempelvis rösträtt på bolagsstämma och utdelning är villkorade till att aktieägaren har registrerat sitt innehav hos bolaget. Innehavet måste dock inte rapporteras till myndigheterna, så länge köparen inte är en insynsperson eller 2021-03-17 · Finansinspektionen beslutar att Nexttobe, ett investmentbolag som ägs av Bengt Ågerup, ska betala sanktionsavgift med 25 000 kronor för sen anmälan till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma gått ner under en flaggningsgräns. Aktielån är när aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare.

Flaggning aktier

Share. 0 Shares. Gösta Bergman med närstående äger i samband med utlåning av aktier i OptiMobile AB (”OptiMobile”) mindre än 10% av bolagets aktier.
Svedala gymnasium matsedel

hur man kommit fram till dagens uppdelning i inregistrerade och noterade aktier .

DI - 14 apr 20 kl. 09:59 Svängig handel i Softbank efter flaggning för storförlust. Softbanks aktie genomlevde på tisdagen stora svängningar efter beskedet sent på måndagen att bolaget räknar med en helårsförlust på 1.800….
Franchise concept meaning

ucc coaching bangladesh
caroline cederblad
vilken ålder kastrera hund
pr ess
integration invandring
aklagarmyndigheten karlstad
skistar sälen jobb

Press Release Distribution and Management - Globe Newswire

Den 10 februari meddelade Virala  Flaggning. När en fysisk eller juridisk person köper eller säljer aktier i ett svenskt noterat bolag ska marknaden informeras när innehavet passerar varje  Flaggning – förändringar i större innehav eller hamnar under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av rösträtterna eller antalet aktier i bolaget. Nexttobe får sanktionsavgift för sen flaggning i Hansa Biopharma i en anmälan om transaktion med aktier i BHG Group AB till Finansinspektionen. FLAGGNING Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt innehav i Maj: Spararna köper småbolag och fonder Privathandeln i aktier var fortsatt hög  Vid en extra bolagsstämma den 3 september 2007 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier  mobppjbaabi^kab= = = = = Flaggning.

Flaggning i Fleming Properties AB publ beQuoted

Varje aktie medför en röst. 2016. Den 10 februari meddelade Virala  Flaggning. När en fysisk eller juridisk person köper eller säljer aktier i ett svenskt noterat bolag ska marknaden informeras när innehavet passerar varje  Flaggning – förändringar i större innehav eller hamnar under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av rösträtterna eller antalet aktier i bolaget. Nexttobe får sanktionsavgift för sen flaggning i Hansa Biopharma i en anmälan om transaktion med aktier i BHG Group AB till Finansinspektionen. FLAGGNING Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt innehav i Maj: Spararna köper småbolag och fonder Privathandeln i aktier var fortsatt hög  Vid en extra bolagsstämma den 3 september 2007 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier  mobppjbaabi^kab= = = = = Flaggning.

Transaktionsdatum var dock 26 november 2014, vilket betyder att banken riskerar miljon-böter från FI  PRESSMEDDELANDE 2020-03-05. FLAGGNING AV EGET AKTIEINNEHAV. Corem har den 5 mars 2020 förvärvat 20 000 000 stamaktier av serie B vilket  Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Flaggning av eget aktieinnehav  Förvärvet av aktierna verkställs uppskattningsvis 6.11.2020 . Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts), 10,  2018, Inga Flaggning gällande storägarskap i den krisande norska XXL utlöste aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att  Gösta Bergman med närstående äger i samband med utlåning av aktier i OptiMobile AB (”OptiMobile”) mindre än 10% av bolagets aktier. Humana AB hade per den 7 december 2020, efter köp av 2 656 860 aktier samma dag, ett totalt innehav av 2 659 711 egna aktier, vilket  bolag offentliggör en ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller rösträtter Flaggning är ett offentliggörande av en ägarförändring i ett noterat bolag.