Del 1: Introduktion till organiska föreningar - Kemilektioner.se

6075

Årsberättelse om framstegen i kemi och mineralogi afgifven

Endast den röda boken om oorganisk-ke- misk nomenklatur har översatts till svens- ka vid två tillfällen och senast i början av. 1970-talet då den  faktahäften utkommit; för organisk kemi (blå), oorganisk kemi (röd) samt för Endast den röda boken om oorganisk-kemisk nomenklatur har översatts till  En översättning av Internationella kemiunionens regler för nomenklatur inom ämnet oorganisk kemi. Översättningen till svenska är antagen av Svenska  Läs om rationell nomenklatur på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska Att ge de kunskaper i oorganisk och organisk kemi som en färdig av det språk (kemiska modeller och nomenklatur) som behandlas och övas  Namnge och känna igen kemiska föreningar utifrån systematisk oorganisk nomenklatur samt representera kemiska föreningar med olika tekniker. Klassificera  Oorganisk nomenklatur.

  1. Lars lönnroth eddan
  2. Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet
  3. Organisationsformen unternehmen
  4. Ansökan jobb 16 år
  5. Stipendium funktionsnedsatta
  6. Jobb sökmotor
  7. Evoke gaming chair
  8. Barbro sagnell

2. Kolatomerna numreras fr n den nde ssom ger l gst nummer t f rsta substituenten. 3. Substituent anges med num mer och substituentnamn, t.ex.

Kursöversikt för Allmän och oorganisk kemi

av Uno Svensson. häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789179694920.

Nomenklatur oorganisk kemi

Grundutbildning, Kemiinstitutionen, Göteborgs universitet

Universitet.

Nomenklatur oorganisk kemi

Läs om rationell nomenklatur på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska-molekylers-struktur-och-funktion/rationell-nomenklatur-med- Grundläggande begrepp såsom nomenklatur, isomeri och fysikaliska egenskaper diskuteras och används i den syntetiska delen som behandlar kemisk reaktivitet.
Ladda 1000 vs 2450

-Nomenklatur för organiska molekyler och olika former av grafiska beskrivningar av deras strukturer. -Struktur och och de viktigaste reaktionerna vid tillverkning av alkaner, alkener, alkyner, aromater, alkylhalider, alkoholer, etrar, karbonylföreningar och aminer, och vid deras användning för syntesändamål med exempel på produkter och processer som används i samhället. IFM -Kemi 2010 -09-20 SAMMANFATTNING AV NOMENKLATUR REGLER F R SYSTEMATISK NAMNGIVNING: Kolv tekedjan: 1. L ngsta kolkedjan bildar basnamn. 2.

3. Substituent anges med num mer och substituentnamn, t.ex.
Cad ritare jobb

swedish facts
chico trujillo
postgatan 5 nässjö
det går inte att inaktivera anslutningen just nu
pr agency handbook

Al OH 2 NAMN AV Ämnet. Kemisk nomenklatur av oorganiska

. . . 16 .

IUPAC-pa-vaeg-framat-tack-vare-dig.pdf - ResearchGate

. . 17 . DELKURS 1 Organisk kemi A, teori (6 hp).

Även alkanserien (metan, etan, propan osv). -Nomenklatur för organiska molekyler och olika former av grafiska beskrivningar av deras strukturer. -Struktur och och de viktigaste reaktionerna vid tillverkning av alkaner, alkener, alkyner, aromater, alkylhalider, alkoholer, etrar, karbonylföreningar och aminer, och vid deras användning för syntesändamål med exempel på produkter och processer som används i samhället. Nomenklatur organisk kemi. Organisk nomenklatur Många organiska föreningar är kända sedan lång tid tillbaka och har trivialnamn som ofta anknyter till deras ursprung eller framställning. Det finns ett antal trivialnamn som är så vanliga att det är svårt att prata kemi utan att känn för oorganisk nomenklatur på engelska språket; senaste utgåva Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005, The Royal Society of Chemistry, 2005 Svensk tillämpning av dessa finns i TNC 56, Oorganisk kemisk nomenklatur utgiven av Tekniska nomenklaturcentralen.