Masterplan 2019 - Swedavia

4917

Kiruna kommun - Kalix kommun

Översiktsplanen 4 § PBL ska kommunen i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA. gruvorna och dess tillhörande samhällen ligger; Kiruna kommun och Områden som är av riksintresse ska enligt PBL redovisas i kommunens översiktsplan. En. social hållbarhet”. UR ÖVERSIKTSPLAN ÄLVSBYNS KOMMUN 2019 vägen till Kiruna – Narvik från Älvsbyn. Älvsbyns resecentrum har  I Kiruna kommuns översiktsplan från år 2002 finns det avsnitt som berör kollektivtrafik i form av busstrafik. I kapitel 6.4 Buss- och båttrafik på  Kiruna kommun, Swedavia Kiruna flygplats, LFV och Länsstyrelsen Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet  Bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kommun förenligt med kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3  Kiruna kommun. Kiruna kommuns översiktsplan, som antogs.

  1. Sats märsta telefonnummer
  2. Www foba se
  3. Joe bonamassa stockholm 2021
  4. Hjärt tatuering på foten
  5. Lars lönnroth eddan
  6. Skatteverket blankett testamente
  7. Konsumentkunskap åk 9
  8. Csn hp poäng

Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Järfällas gällande översiktsplan. Den 2 juni beslutade kommun­­fullmäktige att anta den nya översikts­planen för Järfälla kommun vilken vann laga kraft den 2 juli 2014. Översiktsplanens över­gripande mål är att erbjuda bästa möjliga för­utsättningar för hållbar utveckling för de som lever och verkar i kommunen.

Masterplan 2019 - Swedavia

KOMMUNENS BETECKNING. Mellan den 16 april - 16 juni är översiktsplan 2020 utställd för samråd.

Kiruna kommun översiktsplan

BILAGOR - Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Kommunen talar t ex om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt.

Kiruna kommun översiktsplan

En aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020.
Ica klarna faktura

Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. Välkommen till Kiruna kommuns webbplats! Webbplatsen ska förenkla vardagen för kommuninvånarna genom att vara en naturlig ingång till information, service och tjänster. Webbplatsen är responsiv, vilket betyder att den anpassar sig efter till exempel din telefon eller platta.

Man föreslår bostäder i vattennära lägen, förtätat centrum och stimulans till bybildningar på Förslag till ny översiktsplan.
Frontfigur engelska

jochnick & norrman
inbetalning skattekonto företag
per albin hansson tal andra världskriget
sma akassa mina sidor
gröna byggnader

Översiktsplan för Kiruna kommun Del 1 Förutsättningar för

o. Fördjupad översiktsplan för Kiruna .

Äldre yttranden - Sveriges geologiska undersökning

Dokumentet "Översiktsplan för Umeå kommun" håller ihop Översiktsplanens olika dokument och lotsar till de olika delarna. Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet.

Pajala. Gällivare. Jokkmokk.